sarkis-1970-mekkano-goudron

Mekkano + Goudron : 1970, Galerie Sonnabend, Paris, ouverture 14 avril. (solo)